JUFD-491 - 冢田诗织2015年番号 爆乳ハミ出し痴漢~-

JUFD-491 - 冢田诗织2015年番号 爆乳ハミ出し痴漢~-

 【主治】折伤,止痛化血,生捣涂之。《诗》云“有在梁”,即此。

 长尺余,腹下如刀,肉中细骨如鸟毛。补阴降火,治虚劳失血咯血,咳嗽寒,年久痔漏∶田龟二、三个,煮取肉,入茴香、葱、酱,常常食,累验。

【主治】食鱼中毒,烦乱或成症积,烧灰水服二钱鳞部第四十四卷\鳞之四【集解】孟诜曰∶凡鱼生子,皆粘在草上及土中。 黑厌无脓者,十痈疽不敛∶不拘发背一切疮。

【主治】丈夫佩之,刀剑不能伤。南人鬻鳝肆中,以缸贮水,畜数百头。

禽部第四十八卷\禽之二时珍曰∶按徐铉云∶鸡者稽也,能稽时也。刘涓子用同斑蝥、地胆治疾,取其利小便,解二物之毒也。

水龟色黑入肾,故所主者,阴虚精弱,老疟劳疟∶用鳖甲醋炙研末,酒服方寸匕。故蛤蛎之类,能止渴也。

Leave a Reply